تعرفه اختصاصی تبلیغات محیطی کلانشهر تبریز

ردیفمحل تابلونوع رسانهابعادتاریخ اتمام
1پیشانی پل افلاک نما رفت به زعفرانیه مقابل بیمارستان ولیعصر تبریزپیشانی 3*15
2پیشانی پل افلاک نما رفت به پل کابلی مقابل بیمارستان ولیعصر تبریزپیشانی 3*15
3زیرگذر توانیر رفت به پل کابلی و ائل گلیپیشانی 4/5*10
4زیرگذر توانیر به پاسداران برگشت از پل کابلیپیشانی 4/5*10
5پیشانی پل قانون رفت به ولیعصرپیشانی 3*12
6فلکه دانشگاه پل دانشجو ابتدای بلوار استاد شهریار و چایکنارVIPپیشانی3*15
7آبرسان-فلکه دانشگاه-مقابل دانشگاه تبریز رفت به آبرسانپیشانی4*10
8آبرسان-فلکه دانشگاه-مقابل دانشگاه تبریز رفت به جام جمپیشانی4*10
9ابتدای جاده ائل گلی و زعفرانیه رفت به پل کابلیپیشانی5*20
10تاج پل ائل گلیVIPپیشانی3*15
11ابتدای چایکنار خروجی ولیعصر تاج پل مترو رفت به بازارپیشانی5*25
12ابتدای استاد شهریار رفت به ولیعصر پل جواهرVIPپیشانی4*10
13استاد شهریار نرسیده به گلکار رفت به ولیعصرپیشانی3*15
14استاد شهریار بعد از گلکار رفت به بازار پل جواهرVIPپیشانی4*10
15استادشهریار جواهر مال رفت به بازارپیشانی3*15
16زیرگذر هتل مرمررفت به نمایشگاه و میدان بسیجپیشانی3.5*10
17زیرگذر هتل مرمر(پل حمید)رفت به مرکز شهرپیشانی3.5*10
18هتل مرمر بسمت میدان بسیج نرسیده به نمایشگاه بین المللیبیلبورد5*15
19بلوار ملکی تقاطع خاوران و یاغچیان رفت به خاورانبیلبورد5*12
20بلوار ملکی تقاطع خاوران و یاغچیانبیلبورد5*12
21مقابل اداره تعاون مابین ابوریحان و لاله رفت به نصف راهپیشانی2.5*15
22مقابل اداره تعاون مابین ابوریحان و لاله رفت به آبرسانپیشانی2.5*15
23مابین بهار و حجتی رفت به آبرسانپیشانی2*12
24مابین بهار و حجتی رفت به آذربایجانپیشانی2*12