تعرفه اختصاصی تبلیغات محیطی کلانشهر تبریز

شرکت تبلیغات محیطی سیمارسانه تبریز

لیست تابلوهای شهری شامل بیلبورد ، پیشانی

ردیفموقعیت تابلونوع رسانهابعادتاریخ اتمام
1پیشانی پل افلاک نما رفت به زعفرانیه مقابل بیمارستان ولیعصر تبریزپیشانی 3*15
2پیشانی پل افلاک نما رفت به پل کابلی مقابل بیمارستان ولیعصر تبریزپیشانی 3*15
3زیرگذر توانیر رفت به پل کابلی و ائل گلیپیشانی 4/5*10
4زیرگذر توانیر به پاسداران برگشت از پل کابلیپیشانی 4/5*10
5پیشانی پل قانون رفت به ولیعصرپیشانی 3*12
6پیشانی پل قانون رفت به پل کابلیپیشانی2/5*10
7ولیعصر به سمت باغمیشه و رشدیهپیشانی3*15
8فهمیده و رشدیه به سمت ولیعصرپیشانی3*15
9فلکه دانشگاه پل دانشجو ابتدای 29 بهمن و چای کنارپیشانی3*15
10آبرسان فلکه دانشگاه مقابل دانشگاه رفت به آبرسانپیشانی2/5*10
11آبرسان-فلکه دانشگاه-مقابل دانشگاه تبریز رفت به جام جمپیشانی4*10
12ابتدای جاده ائل گلی و زعفرانیه رفت به پل کابلیپیشانی5*20
13تاج پل ائل گلیVIPپیشانی3*15
14جاده ایل گلی مقابل هتل شهریاربیلبورد4*7
15جاده ایل گلی مقابل بیمارستان رازی رفت به ایل گلیپیشانی2/5*14
16جاده ایل گلی مقابل بیمارستان رازی رفت به پل کابلیپیشانی2/5*14
17پل کابلی رفت به ایل گلی و پروازبیلبورد3*10
18ابتدای چایکنار خروجی ولیعصر تاج پل مترو رفت به بازارپیشانی5*25
19ابتدای استاد شهریار رفت به ولیعصر پل جواهرVIPپیشانی4*10
20استاد شهریار نرسیده به گلکار رفت به ولیعصرپیشانی3*15
21استاد شهریار بعد از گلکار رفت به بازار پل جواهرVIPپیشانی4*10
22استادشهریار جواهر مال رفت به بازارپیشانی3*15
23استاد شهریار مقابل شهرداری منطقه یک رفت به آبرسانپیشانی3*20
24اول کلانتر کوچه رفت به بازارپیشانی3/5*13
25اول کلانتر کوچه رفت به آبرسانپیشانی3/5*13
26استاد شهریار مقابل پتروشیمی رفت به ولیعصربیلبورد5*13
27استاد شهریار مقابل پتروشیمی رفت به بازاربیلبورد5*13
28زیرگذر هتل مرمررفت به نمایشگاه و میدان بسیجپیشانی3.5*10
29زیرگذر هتل مرمر(پل حمید)رفت به مرکز شهرپیشانی3.5*10
30هتل مرمر بسمت میدان بسیج نرسیده به نمایشگاه بین المللیبیلبورد5*15
31بلوار بسیج بعداز نمایشگاه بین المللی رفت به مرکز شهربیلبورد5*15
32مقابل اداره تعاون مابین ابوریحان و لاله رفت به نصف راهپیشانی2.5*15
33مقابل اداره تعاون مابین ابوریحان و لاله رفت به آبرسانپیشانی2.5*15
34مابین بهار و حجتی رفت به آبرسانپیشانی2*12
35مابین بهار و حجتی رفت به آذربایجانپیشانی2*12
36بلوار 7 تیر رفت به آبرسانپیشانی2/5*15
37بلوار 7 تیر رفت به پاسدارانپیشانی2/5*15
38آزادی چهارراه مارالان رفت به آبرسانپیشانی2/5*12
39آزادی چهارراه مارالان رفت به نصفراهپیشانی2/5*12
40آزادی مابین چهارراه بهار و آخونی رفت به نصفراهپیشانی2*14
41آزادی مابین چهارراه بهار و آخونی رفت به میدان آذربایجانپیشانی2*14
42آزادی مابین شریعتی و ابوریحانپیشانی2*15
43آزادی زیرگذر مارالان رفت به نصفراهپیشانی2/5*10
44آزادی زیرگذر مارالان رفت به آبرسانپیشانی2/5*10
45مابین بهار حجتی رفت به نصفراه برگشت از فرودگاهپیشانی4*11
46آزادی زیرگذر طالقانی رفت به نصفراهپیشانی2/5*10
47تاج پیشانی پل روگذر سجادیه دید از مارالان (آزادی)پیشانی4*20
48پاسداران نرسیده به لاله پارک رفت به فهمیدهبیلبورد5*10
49پاسداران رفت به میدان بسیجبیلبورد5*10
50بلوار 29 بهمن مقابل بیمارستان رفت به آبرسانپیشانی2/5*10
51چایکنار مابین پل ملل متحد و پل منجم برگشت از فرودگاهپیشانی2*15
52چایکنار مابین پل ملل متحد و پل منجم رفت به فرودگاهپیشانی2*15
53چایکنار زیرگذر منصور رفت به یازارپیشانی2/5*10
54چایکنار زیرگذر منصور رفت به آبرسانپیشانی2/5*10
55بلوار 7 تیر رفت به آبرسانپیشانی2/5*15
56بلوار 7 تیر رفت به پاسدارانپیشانی2/5*15
57پل سرداران فاتح به سمت منجمپیشانی2*18
58آزادی مقابل مسجد طوبی رفت به آبرسانپیشانی2/5*10
59آزادی مقابل مسجد طوبی رفت به بازارپیشانی2/5*10
60بلوار ملت نرسیده به پزشک قانونی رفت به میدان راه آهنپیشانی2*12
61بلوار ملت نرسیده به پزشک قانونی رفت به میدان کارگرپیشانی2*12

بخش تبلیغات بدنه اتوبوس

بخش تبلیغات استرابورد

بخش طراحی و غرفه سازی

بیلبورد تبلیغاتی تبریز تبلیغات استرابرد تبریز تبلیغات بدنه اتوبوس تبلیغات محیطی تبریز شرکت تبلیغاتی محیطی طراحی وب سایت